การควบคุมเอกสารและบันทึก Document Control Center (DCC)

การควบคุมเอกสารและบันทึก แบบย่อเป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดการข้อมูลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารในองค์กรหรือกิจกรรมทางธุรกิจ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารและบันทึกอาจประกอบด้วยขั

  • 1 บทเรียน
  • Access on tablet and phone
  • Certificate of completion
  • Intermediate
  • Created by Mr.Thongdetr
  • Last Updated 07/11/2023 10:22
  • Free

เนื้อหาในหลักสูตร

Expand all Collapse all

1 บทเรียน

00:00

VDO สำหรับเรียน 1 บทเรียน

Student feedback

5.00

From 1 Reviews

100%

0%

0%

0%

0%

เข้าใจง่าย อธิบายให้เห็นภาพ