การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practice :GAP

GAP คือ อะไรหลายคนยังคงสงสัย ต้องขอเกริ่นก่อนว่าประเทศไทยเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญ แต่ที่ผ่านมาผลผลิตสินค้าเกษตรและ อาหารยังไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเท่าที่ควร เนื่องจากมี

  • 2 บทเรียน
  • Access on tablet and phone
  • Certificate of completion
  • Intermediate
  • Created by Mr.Thongdetr
  • Last Updated 07/11/2023 08:16
  • Free

เนื้อหาในหลักสูตร

Expand all Collapse all

2 บทเรียน

00:00

VDO 1 บทเรียน
VDO 1 บทเรียน